Waarom en door wie is de Partij voor Leefomgeving En Klimaat opgericht

 

Max de Goede (1967) lijsttrekker en oprichter van Partij voor Leefomgeving En Klimaat in Gooise Meren, woont sinds 2017 in Naarden maar kwam eerder vaak in het Gooi. Max heeft na zijn studie Milieukunde gewerkt als Adviseur Milieu, Duurzaamheid en Klimaatbeleid voor diverse gemeenten, adviesbureaus en andere organisaties. Op dit moment heeft hij gekozen voor een sabbatical om zich lokaal op allerlei manieren volledig in te spannen voor een echt snelle en efficiënte omschakeling naar een duurzame samenleving. Hij zet zich graag belangeloos in op alle gebieden van duurzaamheid zoals natuur, milieu en klimaat. “Ik ben zeer bezorgd dat de gestelde klimaat- en milieudoelen lokaal, landelijk en wereldwijd niet worden gehaald. De wereld lijkt nu af te stevenen op een temperatuurstijging van 3 tot 4 graden en het milieu en de natuur en bijbehorende biodiversiteit holt alarmerend achteruit. Dat vind ik als Milieudeskundige zeer zorgelijk, maar het is nog niet te laat om het roer drastisch om te gooien en om de wereld nu en in de toekomst leefbaar te houden. Dat kan ook echt snel gebeuren, met bestaande technieken en op betaalbare wijze, als men maar verstand van zaken heeft en nu het ook daadwerkelijk aandurft om politieke knopen door te haken en goede harde keuzes te maken in de gemeentepolitiek ”

Veel zittende politici en veel verkiezingsprogramma’s van bestaande politieke partijen roepen dat deze tijd om politieke durf en ambitie vraagt. Velen stellen ambitieuze doelen voor om de uitstoot van broeikasgassen en milieuvervuiling en natuurafbraak te verlagen voor een duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving enz. enz. Maar echt weinig politieke partijen en politici gaan daadwerkelijk over tot concrete actie. 

Daar willen Max en de overige kandidaten van de Gooise Partij voor Leefomgeving En Klimaat wel op gemeentelijk niveau verandering in brengen door hier serieus voor te gaan. Het is nu tijd voor grote daden!