we komen niet eens in aanmerking voor een blikken medaille

Wat betekent dit akkoord voor jouw toekomst?

Twee weken onderhandelden wereldleiders over een klimaatakkoord in Glasgow. Is de uitkomst voldoende? Een klimaatjongere, een klimaatbestuurder en -wetenschapper aan het woord

“Als we op dit klimaatakkoord afgaan, is er weinig toekomst voor ons weggelegd. Zo wordt het klimaatprobleem niet opgelost. Onze premier riep in Glasgow ‘actie actie actie’. Maar in de blue zone (de ruimte voor onderhandelaars, red.) hing absoluut niet de sfeer van ‘hé, de aarde vergaat, en wij hebben twee weken om dat serieus aan te pakken’.”

Wat mis je vooral in dit akkoord?

“Concrete afspraken over het terugdringen van fossiele brandstoffen, die de bron zijn van de temperatuurstijging op aarde. Dat wordt nu erkend, maar dat is slechts een eerste stap.”

Vertrouwen jullie de politiek nog?

“Het voelt heel vreemd dat alle feiten op tafel liggen maar het toch niet lukt in beweging te komen. Maar je moet er wel langs deze weg uitkomen. De invloed van de fossiele sector is gewoon te groot: er liepen in Glasgow meer fossiele lobbyisten rond dan vertegenwoordigers van de grootste landendelegatie.”

Wat moet er dan gebeuren?

“Persoonlijk vind ik dat landen die zwaar worden getroffen door klimaatproblemen, bijvoorbeeld eilandstaten, meer invloed moeten krijgen op het akkoord. Ook moet de stem van jongeren en toekomstige generaties, die de klimaatgevolgen écht gaan ondervinden, veel zwaarder meewegen.”

VN-baas Guterres is erg teleurgesteld. Hij mist actie op de klimaattop.

“Guterres heeft gelijk. Het hoofddoel van Glasgow was vooral controleren of landen doen wat ze in Parijs (2015) beloofden: de CO2-uitstoot voldoende reduceren. Daarvan is niks terechtgekomen. Er waren wel mooie zij-afspraken, over terugdringing methaanuitstoot of dat China en de VS elkaar op dit terrein niet gaan bestrijden. Maar per saldo is het veel te weinig.”

De jonge generatie vreest voor haar toekomst.

“Dat is terecht. Ik heb ook kinderen, zij gaan met mij ook het debat aan. Hoe kan het dat er zoveel feiten bekend zijn, maar dat de politiek het zo laat afweten? Het was treurig om te zien hoe tijdens Glasgow iedere dag steeds wat afbrokkelde van wat de Britse voorzitter aanvankelijk als teksten had voorgesteld.”

Kan het ook anders?

“In 1989 organiseerde Nederland, twee maanden na de oprichting van VN-klimaatpanel IPCC, als eerste land een internationale klimaattop, in Noordwijk. Ik was toen nog minister van milieu. Als we toen hadden gehandeld naar wat we toen afspraken, waren we nu mooi onder de anderhalve graad opwarming gebleven. Rutte zei onlangs dat Nederland olympisch kampioen klimaatbeleid wordt. Nu komen we nog niet eens in aanmerking voor een blikken medaille. Dus het nieuwe Regeerakkoord biedt kansen: we moeten naar 55 procent CO2-reductie in 2030. Actie, concrete afspraken.”

Wat betekent Glasgow voor het smelten van de ijskappen en de zeespiegelstijging?

“Ik heb niets gehoord dat dat proces zal stoppen.”

Maar wel is nu mondiaal erkend dat de klimaatgevolgen meevallen als de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graden.

“Ja. De werkelijkheid is echter dat we afstevenen op 2,7 graad stijging aan het eind van deze eeuw. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. Voor Nederland zijn de klimaatgevolgen tot 2100 wel te overzien. Wij zijn rijk, wij kunnen ons wel aanpassen.”

Maar het KNMI verklaarde onlangs nog dat Nederland kopje onder kan gaan door de zeespiegelstijging.

“Dan heb je het over de lange termijn, na 2100, en zonder gewijzigd beleid. IJs smelt traag en groeit nooit meer aan. 2,7 graden is dan echt problematisch. Daarom ook is het zo teleurstellend dat die urgentie niet gevoeld is in Glasgow.” auteur Jeroen den Blijker (Bron Trouw)